top of page

Wonder Herbs (Dr. Quang Hiện) #2 Farmatonix/ Tạo Hoàng Tố

 

Herbal Features:
- Gas decided tonic, health underweight people. 
- Mental depression. 
- painful tendons. 
- Or shortness of breath, difficulty breathing. 
- dry skin, loss of identity, limbs corrupt, tired shoulders back. 
- ringing in the ears, blurred vision eye. . .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đặc Tính Dược Thảo:
- Bồi bổ khí quyết, sức khỏe cho những người thiếu cân.
- Tâm thần phiền muộn.
- Gân cốt đau đớn.
- Hay thở dốc, hít thở khó khăn.
- Da khô, mất sắc, tay chân bải hoải, vai lưng mỏi nhừ.
- Tai ù, mắt nhìn không rõ. 
 

Wonder Herbs (Dr. Quang Hiện) #2 Farmatonix/ Tạo Hoàng Tố

SKU: 897191000014
$42.99Price

    We think You'll Love